Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 2 – Miss Phillips

Helo! Croeso i Flwyddyn 2 Dosbarth Bili Broga.
Miss C Phillips

 

Welcome to Year 2 Bili Borga.
Miss C Phillips

Mae yna 20 o blant yn ein dosbarth.

There are  20 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss C Phillips
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs D Coburn


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Y byd mawr crwn /The Big wide world.

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Iau/ Monday and Thursday afternoon

 

 

 

 

Top