Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 4 a 5 – Mr Lewis

Helo! Croeso i Flwyddyn 4 a 5 Dosbarth Manawydan.
Mr Lewis

 

Welcome to Year 4 and 5 Manawydan.
Mr Lewis

Mae yna 32 o blant yn ein dosbarth.

There are  32 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mr Lewis
 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Ynni

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mercher a Iau/ Wednesday and Thursday afternoon

Top