Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dosbarth Derbyn – Mrs Stevens, Miss Persse

Helo! Croeso i Flwyddyn 2 Dosbarth Cyw.
Mrs Stevens a Miss Persse

 

Welcome to Year 2 Bili Borga.
Mrs Stevens a Miss Persse.

Mae yna 25 o blant yn ein dosbarth.

There are  25 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Stevens a Miss Persse
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Walters


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Deinasoriaid

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth a Gwener/ Tuesday and Friday afternoon

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Yr Oen Ar Goll/The Lost Sheep

Heuwr/Sower

yr adeiladwyr doeth a ffôl - The wise and foolish builders

Top