Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 1 & 2 - Miss Phillips

Helo! Croeso i Flwyddyn 1&2.
Miss Phillips   

 

Welcome to Year 1 & 2 
Miss Phillips  

Mae yna 30 o blant yn ein dosbarth.

There are  30 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss Phillips

Cynorthwywyr/Assistants - Miss Lewis


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Hyd a lledrith 

Yn gyntaf rydyn yn edrych ar y llyfr Jac ar goeden ffa /First we will be looking at Jack and the beanstalk

 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener  gan ddefnyddio Seesaw / New homework will be given every Friday using the Seesaw

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth  a Iau / Tuesday and Thursday  afternoon

Top