Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 1 - Mrs Stevens

Helo! Croeso i Flwyddyn 2.
Miss C Jones

 

Welcome to Year 2 
Miss C Jones

Mae yna 18 o blant yn ein dosbarth.

There are  18 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss C Jones

Cynorthwywyr/Assistants - Miss Lewis 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Iau/ Monday and Thursday afternoon

Top