Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 1 - Mrs Stevens

Helo! Croeso i Flwyddyn 1.
Mrs Stevens  

 

Welcome to Year 1 
Mrs Stevens 

Mae yna 29 o blant yn ein dosbarth.

There are  29 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Stevens 

Cynorthwywyr/Assistants - Mrs Thomas a Mrs Jones 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Darganfod Nemo 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Gwener/ Monday and Friday afternoon

Top