Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 1– Mrs Thomas & Miss Persse

Helo! Croeso i Flwyddyn 1 Dosbarth Sali Sws.
Mrs Thomas & Miss Persse

 

Welcome to Year 1 Sali Sws .
Mrs Thomas & Miss Persse

Mae yna 24 o blant yn ein dosbarth.

There are  24  children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Thomas
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Walters


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth a Mercher /  Tuesday and Wednesday afternoon

Top