Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 2 - Miss Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 2
Miss Jones  

 

Welcome to Year 2 
Miss Jones 

 

Mae 31 o blant bywiog a gweithgar yn ein dosbarth eleni.

There are 31 lively and hard-working children in our class this year.

Athrawes / Teacher:- Miss Jones 
Cynorthwywyr / Assistants:- Mrs Coburn


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener ar Seesaw / New homework will be given every Friday on Seesaw.
Gwaith cartref i'w cwblhau erdyn y Dydd Iau canlynol. Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily


Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mawrth a Dydd Iau / Tuesday and Thursday.

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

 

Ar Ddydd Mawrth, 5ed o Ebrill mi fydd y dosbarth yn cynnal a dathlu Cyngerdd Affricanaidd!

On Tuesday, 5th of April the class will be holding a Concert celebrating Affrica! 

Top