Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 2 - Miss Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 2
Miss Jones  

 

Welcome to Year 2 
Miss Jones 

Mae yna 26 o blant yn ein dosbarth.

There are 26 o children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss Jones 
Cynorthwywyr/Assistants : Miss Lewis 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Y Gaeaf 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Gwener / Monday and Friday  afternoon

Top