Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 2 - Miss Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 3 
Mrs Stevens 

 

Welcome to Year 3 
Mrs Stevens 

Mae yna 32 o blant yn ein dosbarth.

There are 32 o children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Stevens
Cynorthwywyr/Assistants : Mrs Coburn


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Naw Naw Naw argyfwng!

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Gwener / Monday and Friday  afternoon

Top