Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 3 a 4 – Mrs Rowe-Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 3 & 4 

Miss Dods 
 

Welcome to Year 3 & 4

Miss Dods 

There are  32 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss Dods 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Ynni

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mercher a Iau/ Wednesday and Thursday afternoon

Top