Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 3 – Miss O'leary

Helo! Croeso i Flwyddyn 3 

Miss O'Leary 
 

Welcome to Year 3 

Miss O'Leary

There are  23 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss O'Leary

 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:-

Hanner Tymor 1-Hud a lledrith/ Magic 

Hanner Tymor 2- Olion traed- Cewrion/ Giant footsteps

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework via dojo or printed and brought to school.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Mercher/ Monday and Wednesday afternoon

Calan Gaeaf

Hud a lledrith!

George's Marvellous Medicine.

Diwrnod Shwmae Su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae su'mae

Diwrnod iechyd meddwl

Top