Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 3/4 - Mr Lewis

Helo! Croeso i Flwyddyn 3 & 4
Mr Lewis

 

Welcome to Year 3 & 4
Mr Lewis 

Mae 30 o blant hapus a hyderus yn ein dosbarth.

There are  30 happy and confident children in our class.

Athro / Teacher:-  Mr Lewis 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Iau a Gwener/ Monday and Wednesday afternoon.

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Nofio / Swimming:- Bore Dydd Gwener / Friday morning

Top