Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 4 - Mr Lewis

Helo! Croeso i Flwyddyn 4
Mr Lewis

 

Welcome to Year 4
Mr Lewis 

Mae yna 31 o blant yn ein dosbarth.

There are  31 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mr Lewis 
 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Charlie a'r ffatri siocled.

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Iau a Gwener/ Thursday and Friday afternoon

Top