Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 5 - Mr Roberts

Helo! Croeso i Flwyddyn 5 a 6
Mr Roberts / Miss Thompson

 

Welcome to Year 5 and 6

Mr Roberts / Miss Thompson

 

Mae 28 o blant cyfeillgar a gweithgar yn ein dosbarth eleni.

There are 28 friendly and hard-working children in our class this year. 

Athro/awes / Teacher:- Mr Roberts / Miss Thompson 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cymru / Wales

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref ar gael yn 'Ystafell Dosbarth' ar Hwb / Homework available in 'Ystafell Dosbarth' on Hwb.

Link 'Ystafell Dosbarth' - Blwyddyn 5 a 6 - Trosolwg - Networks - Hwb (gov.wales)


Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mawrth a Dydd Gwener / Tuesday and Friday 

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Top