Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 5 - Mr Roberts

Helo! Croeso i Flwyddyn 5
Mr Roberts 

 

Welcome to Year 5

Mr Roberts

Mae yna 28 o blant yn ein dosbarth.

There are  28 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mr Roberts
 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- James a'r eirinin wlanog enfwar. 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth a Gwener / Tuesday and Friday afternoon

Top