Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 6 - Mrs Rowe-Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 6
Mrs Collier

 

Welcome to Year 6

Mrs Collier 

Mae yna 27 o blant yn ein dosbarth.

There are  27 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Collier 
 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Matilda

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth a Gwener / Monday and Friday afternoon

Top