Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Blwyddyn 6 - Mrs Rowe-Jones

Helo! Croeso i Flwyddyn 6
Mrs Rowe-Jones

 

Welcome to Year 6

Mrs Rowe-Jones

 

Mae yna 32 o blant cyfeillgar ac uchelgeisiol yn ein dosbarth eleni. 

There are 32 friendly and ambitious children in our class this year. 

Athrawes / Teacher:-  Mrs Rowe-Jones 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cymru / Wales


Gwaith Cartref / Homework:- Mae Gwaith Cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener trwy Hwb, ac i'w gwblhau erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Homework is assigned on a Friday via Hwb and is to be completed by the following Tuesday. 

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Llun a Dydd Gwener / Monday and Friday

Gall y plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Top