Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Cyngor Ysgol - School Council

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol. Mae 15 o ddisgyblion ar y cyngor yn cynrychioli plant yr ysgol. Dyma cynrychiolwyr pob

 

Welcome to the school council's page. 15 pupils make up the council and represent the children of the school in the decision making process. Above is a list of our representatives.
Top