Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Diweddaru Gwybodaeth - Up to date Information

Os ydych yn newid rhif eich ffôn symudol, a wnewch chi gysylltu â swyddfa'r ysgol  mor gynted  â phosib fel y gallwn diweddaru ein cofnodion. Diolch

If you change your mobile phone number, please could you inform the school secretary so that we can keep our records up to date. Thank You.
Top