Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dosbarth Derbyn & Bl 1 – Miss Williams & Mrs Stevens

Helo! Croeso i Ddosbarth Lola'r Lindys.
Miss Williams & Mrs Stevens

 

Welcome to Lola'r Lindys
Miss Williams & Mrs Stevens

Mae yna 27 o blant yn ein dosbarth.

There are  27  children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss Williams & Mrs Stevens
Cynorthwywyr/Assistants:- Ms Bradnock


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Hyd a Lledrith 

Yn gyntaf rydyn yn edrych ar y llyfr Jac ar Goeden Ffa / First we will be looking at Jack and the Beanstalk.

 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob dydd Gwener gan ddefnyddio Seesaw / New homework will be given every Friday using the Seesaw.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn dydd Mawrth a dydd Iau / Tuesday and Thursday afternoon

Top