Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dosbarth Derbyn & Bl 1 – Mrs Jacobs a Mrs Stevens

Helo! Croeso i Ddosbarth Lola'r Lindys.
Mrs Jacobs & Mrs Stevens

 

Welcome to Lola'r Lindys
Mrs Jacobs & Mrs Stevens

 

Mae 31 o blant hapus ac uchelgeisiol yn ein dosbarth eleni.

There are 31 happy and ambitious children in our class this year. 

Athrawes / Teacher:-  Mrs Jacobs & Mrs Stevens
Cynorthwywyr/Assistants:- Miss Edwards


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup

 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob dydd Gwener trwy Seesaw / New homework will be given every Friday through Seesaw.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mawrth a Dydd Iau / Tuesday and Thursday.

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Top