Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dosbarth Derbyn – Mrs Morris

Helo! Croeso i Dosbarth Derbyn.
Miss Phillips 

 

Welcome to Reception Class
Miss Phillips

Mae yna 19 o blant yn ein dosbarth.

There are  19 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Miss Phillips
Cynorthwywyr/Assistants:-  Miss Edwards


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Môr Ladron 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun  a Mercher/ Monday and Wednesday  afternoon

Yr Oen Ar Goll/The Lost Sheep

Heuwr/Sower

yr adeiladwyr doeth a ffôl - The wise and foolish builders

Top