Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dosbarth Derbyn – Mrs Morris

Helo! Croeso i'r Dosbarth Derbyn.
Mrs Morris

 

Welcome to Reception Class
Mrs Morris

 

Mae yna 30 o blant yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth sy'n cyfeillgar a hyderus.

There are 30 children in our class. We are a friendly and confident class. 

Athrawes / Teacher:- Mrs Morris
Cynorthwywyr/Assistants:-  Mrs Walters


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Gwaith Cartref i'w gwblhau erbyn y Dydd Iau canlynol. Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mawrth a Dydd Iau / Tuesday and Thursday

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Yr Oen Ar Goll/The Lost Sheep

Heuwr/Sower

yr adeiladwyr doeth a ffôl - The wise and foolish builders

Top