Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Jac Do – Mrs Jacob

Helo! Croeso i Jac Do.
Mrs B Jacob

 

Welcome to Jac Do.
Mrs B Jacob

Mae yna 20 o blant yn ein dosbarth.

There are  20 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs B Jacob
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Knapp


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Hud a Lledrith. 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday on seesaw

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher 

Diwrnod shwmae/ su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video
Top