Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Jac Do – Mrs Jacob

Helo! Croeso i Jac Do.
Mrs B Jacob

 

Welcome to Jac Do.
Mrs B Jacob

Mae yna 18 o blant yn ein dosbarth.

There are  18 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs B Jacob
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Knapp


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Tylwyth Teganau 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Ar Ddydd Gwener

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Dydd Mawrth  / Monday and Tuesday 

Top