Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Clwb hwyl a sbri Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase club

Annwyl rieni,
Rydym yn cynnal clwb ‘Hwyl a Sbri’ i blant y Cyfnod Sylfaen (Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2) pob Ddydd Mercher yn dechrau ar 21ain o Fedi. Bydd y clwb yn dechrau am 3.15y.p ac yn gorffen am 4.15yp. Bydd amrywiaeth o weithgareddau’n digwydd o wythnos i wythnos. Os yw’ch plentyn am fynychu’r clwb danfonwch lythyr at yr athro dosbarth ac os yw’ch plentyn yn teithio adre ar y bws ffoniwch yr ysgol i gadarnhau trenfiadau.

 

Dear Parent, 
From Wednesday 21st of September we are holding an after school club for Foundation Phase children (Reception, Year 1 and Year 2). There will be a variety of fun activities to take part in every week.  The club will start at 3.15p.m and finish at 4.15p.m.  If you would like your child to attend please send a note to inform the class teacher and if your child usually travels home on the bus please telephone the school to confirm arrangements.
Diolch yn fawr,
Staff y Cyfnod Sylfaen

Top