Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dyddiadur tymor hydref / Autumn Diary

Digwyddiadau Ysgol Gymraeg Bro Helyg Tymor yr Hydref 2016  /  

 

Termly Events Ysgol Gymraeg Bro Helyg

 

Autumn Term 2016
Dyma’r digwyddiadau ar gyfer y tymor – bydd mwy o fanylion am rai ohonynt yn dilyn! /Here are the term’s events – more details regarding some will follow!

 

Dydd Llun / Monday  
Dydd Mawrth /Tuesday
 
Dydd Mercher / Wednesday
 
Dydd Iau/ Thursday
 
Dydd Gwener/ Friday
 
19.9.16
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
20.9.16
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
21.9.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club*
3.30-4.30pm
*This club moves to Thursdays from next week
22.9.16
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
3.30-4.30pm*
*Wednesdays from next week
 
Clwb Drama CA2/KS2 Drama Club
3.30-4.30pm
 
23.9.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.2 Miss Jones/ Miss Jones’ Year 2 class assembly 2.30pm
26.9.16
 
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
27.9.16
 
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
28.9.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
 
29.9.16
Twrnament peldroed Bl.5 a 6, Glyn Ebwy/ Yr.5 & 6 football tournament in Ebbw Vale
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Coginio CA2/KS2 Cookery Club
3.30-4.30pm
30.9.16
BORE COFFI MACMILLAN/ MACMILLAN COFFEE MORNING 9.30-10.30am
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.5 a 6 Miss Osborne/ Miss Osborne’s Year 5 & 6 class assembly 2.30pm
3.10.16
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
Noson Agored Sali Mali – plant 2017/Open Evening for Sali Mali – pupils starting in 2017
 
 
 
 
4.10.16
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
 
 
 
5.10.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
6.10.16
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
 
Clwb Drama CA2/KS2 Drama Club
3.30-4.30pm
 
7.10.16
 
Ymweliad Bl.5 a 6 i Langrannog/ Year 5 & 6 visit to Llangrannog – Friday to Sunday
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.1 a 2 Miss Phillips/ Miss Phillips’ Year 1 & 2 class assembly 2.30pm
 
 
10.10.16
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
NOSON RIENI 3.30-5.30yh/PARENTS’ EVENING 3.30-5.30pm
 
 
 
11.10.16
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
NOSON RIENI 3.30-5.30yh/PARENTS’ EVENING 3.30-5.30pm
 
12.10.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
 
 
13.10.16
Trawsgwlad Clwstwr Abertyleri (CA2)/ Abertillery Cluster cross Country (KS2)
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Coginio CA2/KS2 Cookery Club
3.30-4.30pm
 
14.10.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.4 a 5 Miss Dods/ Miss Dods’ Year 4 & 5 class assembly 2.30pm
 
 
SATURDAY 15.10.16: Welsh for the Family Funday 10.00-1.00 at Bro Helyg
17.10.16
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
18.10.16
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
19.10.16
 
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
20.10.16
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Drama CA2/KS2 Drama Club
3.30-4.30pm
 
 
Disgo’r Ffrindiau – Cyfnod Sylfaen 6-7yh; CA2 7-8yh/ PTA disco – Infants 6-7pm; KS2 7-8pm
21.10.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.1 Mrs Stevens a Miss Persse/ Mrs Stevens & Miss Persse’s Year 2 class assembly 2.30pm
24.10.16
 
Gwyliau Hanner Tymor/
Half Term Holiday
25.10.16
 
Gwyliau Hanner Tymor/
Half Term Holiday
 
 
26.10.16
 
Gwyliau Hanner Tymor/
Half Term Holiday
 
 
 
 
 
 
 
27.10.16
 
Gwyliau Hanner Tymor/
Half Term Holiday
28.10.16
 
Gwyliau Hanner Tymor/
Half Term Holiday
31.10.16
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
1.11.16
 
COLORFOTO yn yr ysgol (lluniau unigol a theuluoedd)/ COLORFOTO in school (individual & family photographs)
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
2.11.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
3.11.16
Trawsgwlad Blaenau Gwent/ BG Cross Country (KS2)
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Coginio CA2/KS2 Cookery Club
3.30-4.30pm
 
4.11.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl. 4 Mr Lewis/ Mr Lewis’ Year 4 class assembly 2.30pm
 
7.11.16
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
8.11.16
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
NOSON RIENI BL. 6 YNG NGWYNLLYW/ YR.6 PARENTS’ MEETRING IN GWYNLLYW
 
9.11.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
 
 
10.11.16
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
DIM CLWB DRAMA/ NO DRAMA CLUB
 
A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM AT THE BEAUFORT THEATRE (Miss Williams’ class)
11.11.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Bl.3 Mr Roberts/ Mr Roberts’ Year 3 class assembly 2.30pm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.11.16
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
 
 
 
 
15.11.16
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
 
16.11.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
 
 
17.11.16
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Coginio CA2/KS2 Cookery Club
3.30-4.30pm
 
 
 
 
18.11.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Derbyn Miss Stoneman a Mrs. Thomas/ Miss Stoneman & Mrs. Thomas’ Reception class assembly 2.30pm
 
 
 
 
 
 
21.11.16
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
22.11.16
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
 
 
 
 
23.11.16
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
 
 
24.11.16
 
Rygbi clwstwr Abertyleri (CA2)/ KS2 Abertillery cluster rugby
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
Clwb Drama CA2/KS2 Drama Club
3.30-4.30pm
 
 
 
25.11.16
 
Gwasanaeth Dosbarth Sali Mali Mrs. Morris/ Mrs Morris’ Sali Mali class assembly 2.30pm
 
28.11.16
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
29.11.16
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
 
 
 
30.11.16
 
Gwasanaeth Carolau Blaina & Nantyglo/ Blaina & Nantyglo Town Council Carol Service 2pm
 
 
Clwb Hwyl y Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase Fun Club
 
Clwb Canu CA2/ KS2 Singing Club
 
Clwb Pelrwyd CA2/KS2 Netball Club
Clwb Rygbi CA2/
KS2 Rugby Club
All clubs 3.30-4.30pm
1.12.16
 
Cinio Nadolig Ysgol/
School Christmas Lunch
 
Clwb Garddio CA2/
KS2 Gardening Club
3.30-4.30pm
 
 
Clwb Coginio CA2/KS2 Cookery Club
3.30-4.30pm
2.12.16
 
Gwisg eu hunain – cyfraniadau ar gyfer y Ffair Nadolig/
 Non-uniform day – donations to the Christmas Fete
 
5.12.16
 
Clwb Urdd CA2/
KS2 Urdd Club (£1)
3.30-4.30pm
 
 
6.12.16
 
Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen 10.30yb/ Foundation Phase Christmas Show 10.30am
(Sali Mali & Reception parents)
 
Clwb Peldroed CA2/
KS2 Football Club
3.30-4.30pm
 
 
 
 
 
7.12.16
 
Gwasanaeth Carolau CA2 2yp/ KS2 Christmas Carol Service 2pm
 
 
Gwasanaeth Carolau CA2 6yh/ KS2 Christmas Carol Service 6pm
 
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
 
 
8.12.16
 
Sioe Nadolig y Cyfnod Sylfaen 2yp/ Foundation Phase Christmas Show 2pm
(Year 1 & Year 2 parents)
 
 
Clwb Drama CA2/KS2 Drama Club
3.30-4.30pm
 
 
9.12.16
 
FFAIR NADOLIG 5-7yh/
CHRISTMAS FETE 5-7pm
12.12.16
Brecwast gyda Santa/ Breakfast with Santa
 
Bl.6 – Carolau Gwynllyw/ Year 6 Gwynllyw Carol Service 10-12.00
 
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
13.12.16
 
 
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
 
14.12.16
 
 
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
 
15.12.16
Disgo gwisg ffansi Cyfnod Sylfaen a Noson Ffilm CA2/ Foundation Phase Fancy Dress Disco & KS2
Film Night 6-7.30pm
 
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
 
16.12.16
Diwedd Tymor 3.15yp/
End of term 3.15pm
DIM CLYBIAU/NO CLUBS
 
NADOLIG LLAWEN I BAWB! /
MERRY CHRISTMAS TO ALL!
 

 
Caiff digwyddiadau eraill eu ychwanegu yn ystod y tymor / Other events will be added as they arise
Bydd y flwyddyn ysgol newydd yn dechrau ar Ddydd Mercher, Ionawr 4ydd, 2017 (HMS i staff 3.1.17)/The new school year will begin  on Wednesday, January 4th, 2017 (INSET for staff 3.1.17)

Top