Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Pwyllgor Eco-sgolion - Eco committee

Rydym ni'n ymfalchio yn y ffaith ein bod yn ysgol gynaladwy gyda'n hail faner werdd. Mae'r pwyllgor eco yn cyd weithio er mwyn sicrhau sylfaen lle mae pawb yn atebol am ein hamgylchedd. Ydych chi'h ailgychu bwyd? Ydych chi'n ailgylchu sbwriel? Rydym ni fel ysgol yn becso am fyd y dyfodol.
Er mwyn sicrhau eich bod yn gwneud popeth y medrwch ar gyfer ein byd cadwch mewn cysylltiad gyda'r dudalen hon.

We are very proud of the fact that we are a sustainable school with our second green flag. The eco committee are working together to ensure that we are all answerable for our environment. Do you recycle food? Do you recycle rubbish?
We as a school are concerned about the world of the future.
To ensure that we all play a part in looking after our world, please keep in contact with this page.

 

 

Top