Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Sali Mali – Mrs Morris

Helo! Croeso i Sali Mali
Mrs Morris

 

Welcome to Sali Mali
Mrs Morris

Mae yna 29 o blant yn ein dosbarth.

There are  29 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Morris
Cynorthwywyr/Assistants:- Miss Bradnock a Miss C Jones 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Tylwyth Teganau 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Homework books to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Llun a Dydd Mawrth  / Monday and Tuesday 

Hoff Hwiangerddi/Favourite Lullabies

Top