Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Sali Mali – Mrs Thomas & Miss Persse

Helo! Croeso i Sali Mali
Mrs Thomas a Miss Persse

 

Welcome to Sali Mali
Mrs Thomas & Miss Persse

Mae yna 24 o blant yn ein dosbarth.

There are  24 children in our class

Athrawes / Teacher:-  Mrs Thomas & Miss Persse
Cynorthwydd/Assistant:- Miss Hancock


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Hud a Lledrith

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday on seesaw

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher

Diwrnod shwmae /su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video

Hoff Hwiangerddi/Favourite Lullabies

Top