Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Sali Mali – Mrs Thomas & Miss Persse

Helo! Croeso i Sali Mali!
Mrs Thomas a Miss Persse

 

Welcome to Sali Mali!
Mrs Thomas & Miss Persse

 

Mae yna 25 o blant yn ein dosbarth eleni. Rydym yn ddosbarth sy'n hapus a chreadigol. 

There are 25 children in our class this year. We are a happy and creative class. 

Athrawes / Teacher:-  Mrs Thomas & Miss Persse
Cynorthwydd/Assistant:- Miss Hancock & Miss Harding


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith Cartref newydd pob Dydd Gwener ar Seesaw / New homework will be given every Friday on Seesaw

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher / Wednesday

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Diwrnod shwmae /su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video

Hoff Hwiangerddi/Favourite Lullabies

Top