Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Arthur – Mrs Jacob

Helo! Croeso i Flwyddyn 2 & 3 

Mrs Jacob
 

Welcome to Year 2 & 3 

Mrs Jacob

 

Mae 33 o blant creadigol a gweithgar yn ein dosbarth eleni.  

There are 33 creative and hard-working children in our class. 

Athrawes / Teacher:-  Mrs Jacob 

Teaching assistant - Miss Lewis


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Oes Fictoria 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.

Gwaith Cartref i'w gwblhau erbyn y Dydd Iau canlynol trwy Dojo neu wedi argraffu. 

Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework via dojo or printed and brought to school.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Prynhawn Dydd Mawrth a Iau / Tuesday and Thursday afternoon

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Nofio / Swimming :- Bore Dydd Gwener / Friday morning

Top