Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Tanni-Grey Thompson - Miss Dods

Helo! Croeso i Ddosbarth 
Miss Dosbarth 
 

Welcome to 

Miss Dods's Class 

 

Mae yna 23 o blant cyfeillgar ac uchelgeisiol yn ein dosbarth eleni. 

There are 23 friendly and ambitious children in our class this year. 

Athrawes / Teacher:-  Mr Roberts 

Thema'r hanner tymor / This half term's theme:-Ail Rhyfel Byd/ World War II


Gwaith Cartref / Homework:- Mae Gwaith Cartref yn cael ei ddosbarthu ar Ddydd Gwener trwy Hwb, ac i'w gwblhau erbyn y Dydd Mawrth canlynol. Homework is assigned on a Friday via Hwb and is to be completed by the following Tuesday. 

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Iau  a Dydd Gwener / Thursday and Friday

Gall y plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Top