Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Dysgu Cymraeg - Learn Welsh

Here are some useful links for you to learn some Welsh!

https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh

https://www.saysomethingin.com/welsh

https://learnwelsh.cymru/about-us/providers/coleg-gwent/

https://learnwelsh.cymru/work-welsh/work-welsh-courses/work-welsh-taster-courses/

Top