Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites

Gwefannau Defnyddiol

Useful Websites

 

 

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Language, Literacy and Communication

Cymraeg / Welsh

Gweiddi - Cylchgrawn digidol yn y Gymraeg / Welsh digital magazine - https://Gweiddi.org 

Drefwen - Llyfrau Sain am ddim / Free Welsh Audio Books - https://drefwen.com/pages/free-welsh-audio-books

Criw Cŵl - Caneuon ar gyfer popeth / Songs for everything in Welsh - https://vimeopro.com/tinint/criwcwl

Cywirdeb Iaith - Gweithgareddau cywirdeb iaith / Welsh language accuracy activities - https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/cywirdeb-iaith/

Canolfan Peniarth - Gweithgareddau Darllen / Reading Activities - https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

Cliciadur - Papur newydd Cymraeg / Welsh Newspaper - https://www.cynnal.co.uk/cliciadur/archif.php

Atebol - Llyfrau ac adnoddau Cymraeg / Welsh books and resources - https://www.youtube.com/channel/UCA6Cg8YH9vjmpQSyQ24bGmA/videos

Cyw Tiwb - Rhaglenni Cymraeg i blant bach / Welsh programmes for young children - https://www.s4c.cymru/clic/Categories/13

Treiglad Meddal - Can adolygu treiglad meddal / Soft mutation revision song - https://www.youtube.com/watch?v=8fjUdJqa5Hg

Berfau Gorffennol - Can adolygu berfau gorffennol / Past tense verb revision song - https://www.youtube.com/watch?v=QSyi2S_cEi0

S4C - Rhaglenni Cymraeg / Welsh programmes - https://www.bbc.co.uk/tv/s4c  

 

Saesneg / English

Read Theory - English Reading Comprehension - https://readtheory.org/  

Young Writers - Creative writing - https://www.youngwriters.co.uk/ 

Fabled - Create and share stories - https://www.fabledkids.com/

Storyline Online - Literacy Website - https://storylineonline.net/

Readaxation - Reading resources - https://www.erw.wales/news/readaxation-free-and-easy-resources/

 

Ieithoedd / Languages

Language Nut - Platfform dysgu iaith / A language learning platform - https://www.languagenut.com

Duolingo - Platfform dysgu iaith / A language learning platform - https://www.duolingo.com/

Audible Stories - Llyfrau Sain am ddim / Free audiobooks in several languages - https://www.audible.co.uk

European World Translator - Map rhyngweithiol sy'n cyfieithu geiriau / An interactive map that translates words - https://ukdataexplorer.com/european-translator/?word=banana

 

 

Mathemateg a Rhifedd

Mathematics and Numeracy

TTRockstars - Ymarfer tablau lluosi / Times Tables - https://play.ttrockstars.com/auth/school/student

Sumdog https://www.sumdog.com/ 

J2E trwy/via Hwb - Technoleg, codio, rhifedd / Technology, coding, numeracy - https://hwb.gov.wales/ 

Cip ar Fathemateg http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2017/CiparFathemateg/ca2_menu.html

J2E - Gemau i ddysgu mathemateg pen CA2 / Games for KS2 arithmetic - https://www.j2e.com/j2blast

Maths is fun - Adnodd defnyddiol o broblemau mathemateg / Handy real-life demonstrations of maths problems - https://www.mathsisfun.com/

The Math Factor - Ysgol Fathemateg arlein / Online Maths School - https://www.themathsfactor.com/

 

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Science and Technology

NASA Kids Club - Popeth am y bydysawd / All about the Universe - https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html

Sublime Science - Arbrofion Gwyddoniaeth i wneud adref / Science experiments to try at home - https://www.sublimescience.com/free-science-experiments/

Dance Mat Typing - Ffordd hwyl o ymarfer teipio / A fun way to learn touch typing - https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zf2f9j6/articles/z3c6tfr

Blockly Games - Dysgu sgiliau rhaglennu cyfrifiadurol / Learn computer programming skills - https://blockly.games/

Scratch - Rhaglennu cyfrifiadurol creadigol / Creative computer programming - https://scratch.mit.edu/explore/projects/games/  

Hour of Code - Gemau codio byr gyda heriau bach / Short coding games with small challenges - https://hourofcode.com/uk/learn

 

 

Iechyd a Lles

Health and Wellbeing

Active 8 - Gweithgareddau ffitrwydd 8 munud / 8 minute workouts https://www.youtube.com/playlist?list=PLyCLoPd4VxBszBLWgWMpt9kb5sKDXNX6M

Cosmic Kids Yoga - Ioga ac ymwybyddiaeth ofalgar / Yoga and Mindfulness for kids - https://www.youtube.com/c/CosmicKidsYoga

Outdoor Learning Ideas - Adnoddau Awyr Agored / Outdoor Learning Resources - https://www.outdoorlearningmadeeasy.co.uk/

 

 

Dyniaethau

Humanities

National Geographic Kids https://www.natgeokids.com/uk/

Wonderpolis - Gwefan sy'n gofyn ac ateb cwestiynau am y Byd / An informational site with questions and answers about the World https://wonderopolis.org

World Games - Gemau rhyngweithiol daearyddol / Geographic interactive games - https://world-geography-games.com/world.html

The GEOfocus Channel - Dysgwch am holl wledydd y byd / Learn about the countries of the worldhttps://www.youtube.com/channel/UC8HYERScBt-e0kV0fpe0asg  

 

 

Y Celfyddydau Mynegianol

Expressive Arts

Huw Aaron - Criw Celf - Arlunio llunio dwl / Welsh language drawing videos - https://www.youtube.com/channel/UCjbHZGFNpOPW9w7vKixrNyQ?app=desktop

Orielodl - Gwersi lluniadu o dan arweiniad / Directed drawing lessons - https://www.youtube.com/channel/UCAPFIcbzwM5l9jgczSUkeJw

 

 

Cyffredinol

General

Hwb - Amrywiaeth o adnoddau / An array of resources - https://hwb.gov.wales/

Purple Mash - Codio, Llythrennedd, Rhifedd / Coding, Literacy, Numeracy - https://www.purplemash.com/sch/gymraegbro

BBC Bitesize https://www.bbc.co.uk/bitesize/primary

Kahoot - Platform dysgu ar sail gem / Game-based learning platform - https://kahoot.it/

Top