Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Gwisg Ysgol - School Uniform

Disgwylir i bob plentyn gwisgo Gwisg Ysgol cywir, sef crys gwyn, siwmper/cardigan porffor gyda logo yr ysgol, tei yr ysgol a throwsus/sgert llwyd. Caiff plant Sali Mali wisgo crys polo gwyn yn hytrach na chrys gwyn. Mae ffurflenni archeb gwisg ysgol ar gael yn y swyddfa neu i'w ddadlwytho. Rhaid ddychwelyd y ffurflen a'r arian i'r swyddfa er mwyn i Ffrindiau'r Ysgol prosesu'r archeb.

All pupil are expected to wear the correct uniform which is a white shirt, a purple cardigan/ jumper with the school logo, school tie, and grey trousers or skirt. Sali Mali children can wear a white polo shirt instead of a white shirt. Uniform order forms are available online to download, or from the office.  All forms should be returned to the office with the correct money.
Top