Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Branwen- Miss Phillips

Helo! Croeso i Flwyddyn 1 a 2 
Miss Phillips  

 

Welcome to Year 1 & 2
Miss Phillips

 

Mae 27 o blant bywiog a gweithgar yn ein dosbarth eleni.

There are 27 lively and hard-working children in our class this year.

Athrawes / Teacher:- Miss Phillips 
Cynorthwywyr / Assistants:- Miss Edwards 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Oes Fictoria 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener ar Seesaw / New homework will be given every Friday on Seesaw.
Gwaith cartref i'w cwblhau erdyn y Dydd Iau canlynol. Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily


Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Llun a Dydd Mercher / Monday and Wednesday.

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

 

 

Top