Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Cwricwlwm i Gymru

Canllaw i rieni / Guidance for parents

Cwricwlwm newydd i Gymru

Dyma gyfnod cyffrous i bobl ifanc Cymru. Mae Cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill fydd yn ennyn brwdfrydedd dysgwyr o 3 i 16, gan roi iddynt y sylfaen sydd e...

A new curriculum for Wales

This is an exciting time for the young people of Wales. A new Curriculum for Wales is coming that will enthuse learners from 3 to 16, giving them the foundat...

Y 4 Diben

The 4 Purposes

Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog

Ym Mro Helyg rydyn ni'n ddysgwyr uchelgeisiol / At Bro Helyg we are Ambitious learners

Unigolyn Iach Hyderus

Ym Mro Helyg rydym yn ddisgyblion iach ac hyderus / In Bro helyg we are healthy, confident pupils

Top