Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Clwb Brecwast - Breakfast Club

Mae Clwb brecwast yn dechrau am 8am y bore. Ni chaniateir unrhyw blentyn i fynychu'r clwb ar ôl 8.30am. Does angen talu i fynd i'r clwb. Mae ffurflenni ar gael yn y swyddfa os ydych eisiau cofrestri eich plentyn.

Breakfast club starts at 8am - No admission after 8.30am. The club is free, and there are registration forms available in the office.
Top