Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Clwb Brecwast - Breakfast Club

  • Mae Clwb brecwast yn dechrau am 8.20am y bore. Ni chaniateir unrhyw blentyn i fynychu'r clwb ar ôl 8.35am.
  • Does angen talu i fynd i'r clwb.
  • Mae ffurflenni ar gael yn y swyddfa os ydych eisiau cofrestri eich plentyn.

 

  • Breakfast club starts at 8.20am - No admission after 8.35am.
  • The club is Free.
  • If you would like to register your child, then please pick up a registration form from the school reception.
Top