Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Siani Flewog- Mrs Morris

Helo! Croeso i Ddosbarth Siani Flewog
Mrs Morris 

 

Welcome to Siani Flewog Class
Mrs Morris 

 

Mae 29 o blant hapus ac uchelgeisiol yn ein dosbarth eleni.

There are 29 happy and ambitious children in our class this year. 

Athrawes / Teacher:-  Mrs Morris 
Cynorthwywyr/Assistants:- Miss Taylor


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Dyma Fi 

 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob dydd Gwener trwy Seesaw / New homework will be given every Friday through Seesaw.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher a Dydd Gwener / Wednesday and Friday

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Top