Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Macsen - Miss Sculley

Helo! Croeso i Flwyddyn 1 
Miss Sculley  

 

Welcome to Year!
Miss Sculley

 

Mae yna 28 o blant yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth sy'n hyderus a gweithgar. 

There are 28 children in our class. We are a confident and hard-working class. 

Athrawes / Teacher:-  Miss Sculley

Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Coburn


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Oes Fictoria

 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith Cartref newydd pob Dydd Gwener trwy Seesaw / New homework will be given every Friday on Seesaw

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Llun a Dydd Mercher/ Monday and Wednesday

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kits to school on these days. 

Top