Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Nicw Nacw– Mrs Thomas

Helo! Croeso i'r Dosbarth Nicw Nacw
Mrs Thomas

 

Welcome to Nicw Nacw
Mrs Thomas

 

Mae yna  24  o blant yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth sy'n cyfeillgar a hyderus.

There are 24 children in our class. We are a friendly and confident class. 

Athrawes / Teacher:- Mrs Thomas 
Cynorthwywyr/Assistants:-  Miss Hancock 


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Dyma Fi 

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith cartref newydd pob Dydd Gwener / New homework will be given every Friday.
Gwaith Cartref i'w gwblhau erbyn y Dydd Iau canlynol. Homework to be returned by the following Thursday ready for new homework.

Llyfrau Darllen / Reading Books:- Yn ddyddiol / Daily

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher/ Wednesday 

Gall plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Yr Oen Ar Goll/The Lost Sheep

Heuwr/Sower

yr adeiladwyr doeth a ffôl - The wise and foolish builders

Top