Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Hawliau Plant

Hawliau Plant

 

Mae gan blant a phobl ifanc 42 hawl dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Mae’r 42 hawl yma yn cynnwys y pethau mae angen ar blant i dyfu yn hapus, yn iach ac yn ddiogel.

Yn 2011 Cymru oedd y wlad gyntaf i wneud y Confensiwn yn rhan o’i chyfraith.

 

Children and young people have 42 rights under the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

These 42 rights give children and young people what they need to grow up happily, healthily and safely.

In 2011 Wales became the first country in the UK to make the UNCRC part of its domestic law.

 

 

Deall Eich Hawliau

Top