Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Darllen / Reading

How can you help your child with reading

A book at bed time

 

Mae pawb yn dwlu ar stori dda. Ond o ran datblygiad plant, mae straeon amser gwely yn fwy na dim ond hwyl dda neu drefn gysurus cyn cysgu. Mae Dr Nicola Dawson a Dr Emma James yn esbonio’r rhan bwysig y mae straeon yn ei chwarae yn natblygiad iaith plant, a sut gall y cwsg sy’n dilyn wneud gwahaniaeth hefyd.

 

We all love a good story. But did you know, where children's development is concerned, bedtime stories are more than just good fun or a comforting pre-sleep routine? Dr Nicola Dawson and Dr Emma James explain the important role that stories play in children's language development, and how the sleep that follows might make a difference too.

 

Cliciwch ar y linc isod er mwyn gwylio fideo fer sy'n esbonio mwy.  

Click on the link below to learn more from the short video clip. 

Link: A Book at Bedtime - YouTube

Beth mae darllen yn ei olygu i fi.

What reading means to me.

Lucy Owen: #LoveReading Resources: Lucy Owen (youtube.com)

Eloise Williams: #LoveReading Resources: Eloise Williams - YouTube

Huw Davies: #LoveReading Resources: Huw Davies (youtube.com)

Gwefannau a dolenni i helpu gyda darllen

Websites and links to help with reading

Barod i Ddarllen? – Darllen Co.

Giglets (gigletsedu.com)

Drefwen - Llyfrau Sain am ddim / Free Welsh Audio Books - Free Welsh Audio Books by Children - Dref Wen

Read Theory - English Reading Comprehension - ReadTheory | Free Reading Comprehension Practice for Students and Teachers

Fabled - Create and share stories - Fabled — Tell Your Story (fabledkids.com)

Storyline Online - Literacy Website - Storyline Online - Home

Gweiddi - Cylchgrawn digidol yn y Gymraeg / Welsh digital magazine - Croeso i Gweiddi - Gweiddi

Canolfan Peniarth - Gweithgareddau Darllen / Reading Activities - Ditectif Geiriau (canolfanpeniarth.org)

Cliciadur - Papur newydd Cymraeg / Welsh Newspaper - Y Cliciadur (cynnal.co.uk)

Atebol - Llyfrau ac adnoddau Cymraeg / Welsh books and resources - Atebol - YouTube

Top