Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Jac Do – Miss Evans

Helo! Croeso i Jac Do.
Miss Evans

 

Welcome to Jac Do.
Miss Evans

Mae yna 19 o blant yn ein dosbarth.

There are 19 children in our class

Athrawes / Teacher:- Miss Evans
Cynorthwywyr/Assistants:- Mrs Knapp a Miss Taylor


Thema'r hanner tymor / This half term's theme:- Cwpan Y Byd / The World Cup

Gwaith Cartref / Homework:- Gwaith Cartref newydd pob Dydd Gwener ar Seesaw / New homework will be given every Friday on Seesaw

Addysg Gorfforol / P.E:- Dydd Mercher / Wednesday

Gall y plant gwisgo eu dillad ymarfer corff i'r ysgol ar y dyddiau yma. Children can wear their P.E kit to school on these days. 

Diwrnod shwmae/ su'mae

Still image for this video

Diwrnod shwmae / su'mae

Still image for this video
Top