Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

Llyfrgell / Library

Yn ystod yr wythnos mae disgyblion blwyddyn 6 wedi bod yn brysur yn mesur y llyfrgell ac yna creu rhestr dodrefn bydd angen ar gyfer y llyfrgell newydd. /During the week year 6 have been measuring the new library and making a list of furniture that will be needed in the library.

#CyfranwyrMentrusCreadigol 

Top