Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

SCHOOL CLOSURE

School will be CLOSED TODAY 8/3/23 due to weather conditions. There will be online learning for the children. 
Fydd yr ysgol AR GAU oherwydd y tywydd 8/3/23, fydd dysgu ar lein i’r plant. 

 

 

Diolch 

Top