Menu
Home Page

Ysgol Gymraeg Bro Helyg

Gosod Sylfaen gadarn ar gyfer dyfodol disglair

School closure 9/3/23

School will be CLOSED TOMORROW 9/3/23 due to weather conditions. There will be online learning for the children. 
Fydd yr ysgol AR GAU 9/3/23 oherwydd y tywydd , fydd dysgu ar lein i’r plant. 

 

 

Diolch 

Top